Nukutushammashoito

Nukutushammashoito on yleistymässä kovaa vauhtia monestakin eri syystä. Unimyssy Oy tuo kaikki tarvittavat lääkket, välineet ja tarvikkeet hammaslääkäriasemalle, jossa nukutushammashoitoa annetaan. Hoidamme paljon potilaita, jotka eivät joko hammaslääkäripelon tai muusta syystä johtuvan ahdistuksen vuoksi ole pystyneet käymään hammashoidossa. Henkilökuntamme on ystävällistä ja potilasmyönteistä. Kohtelemme jokaista potilasta yksilöllisesti ja olemme saaneet paljon hyvää palautetta sekä potilailta että lapsipotilaiden vanhemmilta antamastamme palvelusta.

Voimme antaa potilaalle yleisanestesian eli täysnukutuksen, jossa potilas nukkuu koko hammashoidon ajan ja herää pian tehdyn hoidon jälkeen. Yleisanestesian ainana ei potilas tunne eikä kuule mitään. Hoidon aikana voidaan tehdä kaikki pienemmät ja myös vaativammatkin toimenpiteet. Yleisanestesian etuna on se, että samalla kertaa voidaan tehdä kaikki potilaan tarvitsemat paikkaukset, hampaiden poistot, juurihoito sekä hammaskiven poisto.

Nukutusta antamassa on aina nukutustiimi, johon kuuluu anestesialääkäri sekä anestesiahoitoon perehtynyt kokenut sairaanhoitaja, jotka valvovat potilasta koko nukutuksen ajan ja sen jälkeen kotiutukseen saakka.

Potilaan niin halutessaan, ja tietyissä terveydellisissä tilanteissa, osa hammashoidoista on mahdollista tehdä myös ns. sedaatiossa eli lääkerentoutuksessa, jossa potilaalle annetaan suoraan laskimoon valvotusti tehokasta rentoutuslääkettä, joka aikaansaa hyvin raukean ja rennon olotilan, josta ei jälkeenpäin jää paljoa muistikuvia. Potilas voi torkahtaa ja vaipua uneen, mutta sedation aikana on yleistä että potilas välillä havahtuu hereille, yskii ja kuulee tai on tietoinen mitä ympärillä tapahtuu.

Pelkopotilaille suositelemme ehdottomasti yleisanestesiaa sedaation sijaan.

Lapsipotilaillekin yleisanestesia on miellyttävämpi ja turvallisempi anestesiamuoto.

Keskustelemme aina potilaan kanssa muutamaa päivää ennen sunniteltua toimenpidettä jolloin käymme läpi potilaan aikaisemmat kokemukset hammashoidosta, leikkauksista ja nukutuksista.

Kyselemme myös nykyisestä terveydentilasta, käytössä olevista lääkkeistä ym, jotta voimme taata yksilöllisen ja turvallisen nukutuksen tai sedaation.

 

info@unimyssy.fi

© 2023 Unimyssy Oy